Друзья сайта

Интернет-портал KnigMan. Магазин цифровых товаров, казино, обменный пункт.


Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 25
Pirmdiena, 17.12.2018, 18:22
| RSS
bezdarbnieks.lv
Sākums
Bezdarbnieks.lv


Kā pamatprasības jebkura darbinieka konkurētspējai var atzīmēt:

  • Atbilstošu kvalifikāciju, profesionālo līmeni,
  • Pareizi noformētus darbā pieteikšanās dokumentus – CV, motivācijas vēstule, Europass CV,
  • Labas saskarsmes iemaņas un izpratni par darba intervijas norisi.

   Ja izvēloties nākošo profesiju Jūs apzināties, ka šīs jomas specialitātē ir ļoti augsta konkurence, un, jo īpaši jaunam, nepieredzējušam speciālistam, var būt grūtības atrast piemērotu darbu, svarīgi savlaicīgi sākt gatavoties ieiešanai darba tirgū.

Neatkarīgi no izvēlētā profesionālās darbības virziena, Jūs varat paaugstināt savu konkurētspēju ar prasmēm, kas darba tirgū ir vienmēr augsti vērtētas:


  • Izglītības līmenis. Meklējot darbinieku pie obligātajām darba devēju prasībām visbiežāk tiek minēta augstākā izglītība vai vidēji profesionālā izglītība. Konkrēta specialitāte var netikt minēta vai nosauktas vairākas iespējamās potenciālā darbinieka profesionālās darbības jomas. Visādā ziņā, - jo augstāka ir darbinieka kvalifikācija un izglītības līmenis, papildus prasmes, jo augstāks ir tā vērtējums.

  • Valodu zināšanas. Jo vairāk svešvalodu Jūs zināsiet, jo labāk tas liecinās gan par Jūsu erudīciju, gan mācību spējām.

  • Datorprasmes. Pat ja Jūsu tiešajos darba uzdevumos nav paredzēts darbs ar datoru, iespējams, var nākties ievadīt datorā kādas atskaites vai sava darba pārskatu. Ar datoru palīdzību tiek veikta praktiski visa darbu dokumentācija, lietišķā sarakste utt. Datorprasmes liecina par Jūsu atbilstību mūsdienu darba pasaules prasībām.

  • Saskarsmes prasmes un spēja strādāt komandā. Ļoti bieži mūsu darba pienākumi ir saistīti ar citu profesionāļu darbu. Prasme sastrādāties, kopīgi vienoties par labāko darba gaitu, būt elastīgam, gatavība uzklausīt un pieņemt citu viedokli, - tās ir prasmes, kurām darba intervijās tiek pievērsta ļoti liela uzmanība no darba devēja puses. Ja Jums liekas, ka šī nav Jūsu spēcīgā puse, atcerieties, ka arī saskarsmes spējas tāpat kā daudzas citas mūsu kvalitātes var attīstīt. Šajā jautājumā var palīdzēt psihologs, saskarsmes vai komunikācijas iemaņu kursi.

  • Autovadītāja apliecība liecinās, ka Jūs esat dinamiska personība, bez tam daudzās darba vietās, tā ir viena no prasībām, lai speciālists būtu piemērots sava amata pienākumiem.

   Atcerieties, ka jebkura cita veida prasme vai iemaņa kādā brīdī var izrādīties izšķirošā, lai darba devējs no citu kandidātu vidus izvēlētos tieši Jūs. Izkopiet savus talantus, papildiniet zināšanas, attīstiet prasmes! Ja Jūsu izvēlētā profesionālās darbības joma atbilst patiesajām interesēm un vērtībām, Jūs pieredzēsiet, ka gan mācības, gan darbs var būt aizraujošs. Bez tam, darbinieks, kuram darbs sakrīt ar interesēm, vienmēr pozitīvi izcelsies starp tiem, kuriem darbs šķiet kā pienākums. Arī darba meklējumos, cilvēks, kam profesionālā darbība ir viņa aicinājums, būs pārliecinošāks un motivētāks.

   Mūsdienu darba tirgū pastāv ļoti augsta konkurence, tāpēc, lai Jūsu darba meklējumi būtu efektīvi, ir labi jāpārdomā darba meklēšanas stratēģija, kā arī tie aspekti, kurus Jūs varat izmantot kā savus pozitīvos resursus, lai darba devējs saprastu, ka tieši Jūs, Jūsu prasmes un spējas ir vispiemērotākās.

CV

CV (Curriculum Vitae) jeb dzīves apraksta mērķis ir sniegt pārskatāmu priekšstatu par Jūsu dzīves gaitām, izglītību un darba pieredzi, lai Jūsu potenciālais darba devējs, būtu ieinteresēts uzaicināt Jūs uz darba interviju.

Tiek izdalīti vairāki CV pamattipi: hronoloģiskais, funkcionālais un kombinētais. Katrs no tiem ir piemērotāks savā gadījumā, taču sekojot pamatprincipiem CV sastādīšanā, un izvērtējot savu situāciju, Jūsu CV būs atbilstošs vispārpieņemtajiem standartiem.

CV iekļaujamā informācija:

PERSONAS DATI:
Vārds, uzvārds, dzimšanas dati, adrese, telefons;

MĒRĶIS:
Vakance uz kuru Jūs pretendējat;

IZGLĪTĪBA:
Mācību laika periods, izglītības iestāde, specialitāte (šī informācija jāsniedz hronoloģiski apgrieztā secībā – pirmo miniet to izglītības iestādi, kuru beidzāt pēdējo);

DARBA PIEREDZE:
Līdzīgi kā ar izglītību – sāciet savas darba pieredzes aprakstu ar pēdējās darba vietas aprakstu, minot laika periodu, kad strādājāt, darba vietu, ieņemamo amatu, īsu pienākumu uzskaitījumu;

DARBS AMATU SAVIENOŠANAS KĀRTĪBĀ/CITI DARBI:
Te, pēc līdzīga principa, Jūs varat aprakstīt darba pieredzi, kas nav bijusi saistīta ar Jūsu pamatdarbu, darba pieredzi, kas darba devējam papildinās priekšstatu par Jūsu pieredzi, prasmēm;

PAPILDUS IZGLĪTĪBA:
Kursi, semināri, pašizglītošanās ceļā apgūtās prasmes, zināšanas (tiek aprakstīti pēc tādā pat kārtībā kā izglītība);

VALODU ZINĀŠANAS:
Miniet valodas, kuras pārvaldiet, kā arī precizējiet kādas ir šīs zināšanas (brīvi, sarunvaloda, pamatzināšanas, dzimtā valoda);

CITAS PRASMES:
Piemēram, datorprogrammas, kuras pārvaldiet, autovadītāja apliecība uc.

Bez uzskaitītajām CV sadaļām, pēc saviem ieskatiem, Jūs varat aprakstīt arī savas INTERESES vai HOBIJUS, kā arī dot atsauci par REKOMENDĀCIJĀM.


Rakstot CV atcerieties, ka šī ir pirmā informācija, ko iespējamais darba devējs saņem par Jums. Tāpēc CV jābūt ļoti pārdomātam gan saturiski, gan noformējumā. CV nevajadzētu pārsniegt 2 lapas, informācijas izvietojumam jābūt labi pārskatāmam, ar izceltiem sadaļu nosaukumiem, izmantotām atkāpēm, pietiekami lielām atstarpēm starp rindām, lakonisku tekstu un tajā nav pieļaujamas pareizrakstības kļūdas.
CV jābūt parakstītam un datētam.

CV paraugs

Europass CV


Kopēšanas tiesības pieder Bezdarbnieks.lv© 2018